MODULAIR SYSTEEM - YOU PAY WHAT YOU GET
  • ADMINISTRATIE en SIGNALISATIE

DIENSTEN

image-199848-secretariaat.png
Samenstelling administratief dossier : inname openbaar domein.

Soms zal het nodig zijn om een administratief dossier samen te stellen voor de inname van het openbaar domein ( Voorbehouden van parkeerplaatsen, plaats voor de ladderlift, afsluiten van de straat, wegomlegging of wegversmalling etc )
Samenstelling dossier :
- Electronische aanvraag/versturing van de nuttige gegevens.
- Opstellen van situatieplan en signalisatieplan.
Forfaitaire prijs : 39 €
exclusief gebeurlijke retributie aan de gemeente voor inname betalende parkeerplaatsen.


image-199851-parkeerverbodsbord_04.w640.jpg

Plaatsen van signalisatie

Parkeersignalisatie dient geplaatst te worden 24 uur voor de werkzaamheden. Lijst met geparkeerde voertuigen dient aan de politie te worden overgemaakt.
Signalisatie bestaat uit 3 borden E3 met onderschrift en pijlen.
Voor alle gemeenten in en rond Antwerpen is er verplicht gebruik te maken van de stadsdiensten. Wij regelen dit eveneens voor U.

Kostprijs incl huur/plaatsen/ophaling en adm politie : 75€
image-262477-parkeren.jpg